Den 8-10 april träffas representanter från hela Norden i Göteborg för att diskutera och visa upp lösningar för framtidens äldreomsorg. Bland deltagarna finns forskningsprojektet Norrlandicus Care Lab för att berätta om hur man i Sundsvall arbetar med att bygga en testmiljö för utveckling av nya innovationer.

En testmiljö inom äldreomsorgen där nya produkter, tjänster och arbetssätt kan testas och utvärderas är målet. Trots att målet ännu inte är nått så tycks arbetet gett ringar på internationellt vatten då projektet bjudits in att delta på den nordiska konferensen och mässan Vitalis.

– Det känns oerhört kul att få möjlighet att presentera vårt arbete och den resa vi gjort i större sammanhang. Framförallt är det ett bevis på vi är på rätt väg och att vårt arbete är viktigt för utvecklingen av framtidens välfärd, säger Åke Zetterberg, kvalitets- och tjänsteutvecklingschef, socialtjänsten Sundvalls kommun.

Tillsammans med forskare från FoU Västernorrland har projektet tagit fram en utvärderingsmetod som baseras på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Metoden som berör ett tidigare orört forskningsfält har författats i en forskningsartikel och kommer att presenteras på konferensens forskningsspår.

– Det vi teoretiskt gjort är att omsätta den nationella värdegrunden för äldreomsorgen i mätbara delar för att sedan kunna utvärdera hur exempelvis en produkt tillför ett ökat värde i den äldres vardag, säger Beatrice Einarsson, projektledare. Konferensen ger oss en unik möjlighet att diskutera metoden med andra aktörer verksamma inom området.

Vitalis samlar årligen representanter ifrån vård- och omsorgsgivare, myndigheter, akademi och industri för att diskutera utveckling och förbättringar inom framtidens vård och omsorg.
2013 lockade konferensen och mässan över 2400 deltagare.