Norrlandicus Care Labs vetenskapliga projektledare Isabella Scandurra är en flitig person med många järn i elden. Förutom att koordinera det vetenskapliga arbetet i Norrlandicus Care Lab arbetar Isabella aktivt med att föra samman dagens IT- teknik med behoven inom vårdvärlden.

– I dag finns det ett stort glapp mellan IT-bygget som sådant och personerna i vårdverksamheten. Där kan sådana som jag vara en brygga – vi kan IT i så pass stor utsträckning att vi förstår experternas språk men vi förstår också vården och dess behov. Det behövs fler sådana brobyggare tror jag för vården måste få vara experter på sitt och IT-folket på sitt.

Läs artikeln i sin helhet:

http://itivarden.idg.se/2.2898/1.554422/anvandarvan-vill-fanga-fel-tidigt

Isabella Scandurra