Den 8-10 april var vi på plats i Göteborg för att delta på Nordens ledande eHälsomöte Vitalis. Under tre dagar fick vi möjlighet att diskutera vårt arbete med andra aktörer inom området och berätta om hur vi arbetar med att bygga en verklig testmiljö inom äldreomsorgen.

Väl på plats presenterades Norrlandicus Care Lab vid två föreläsningar. Den ena föreläsningen fokuserade på Norrlandicus Care Lab som projekt och den andra handlade om Norrlandicus-metoden, den utvärderingsmetod som vi kommer att använda för att undersöka om införandet av en innovation i de äldres närmiljö eller omvårdnad förändrar deras upplevelse av att ha ett värdigt liv. Utöver detta närvarade vi i VINNOVAs monter.

Tillsammans med 3000 utställare, konferensdelegater och mässbesökare bidrog vi till att skapa förutsättningar för ny kunskap, nya idéer och ömsesidiga och goda affärsmöjligheter. Konferensdeltagandet på Vitalis 2014 ökade med hela 1408 delegater, vilket innebär alla tiders deltagarrekord.

IMG_8728
Beatrice och Isabella förklarar varför
Norrlandicus Care Lab behövs ur ett kommunalt perspektiv.

IMG_8838
En del av Norrlandicus Care Labs forskarteam.

NB3
Hela gänget samlat i VINNOVAs monter.

IMG_8798
VINNOVAs monter.