Rolf Dalin och Katarina Palmgren berättar om hur Norrlandicus Care Lab berör anhöriga.     

Den 8 april deltog vi på Ljustagårdens anhörigträff. Under träffen fick vi möjlighet att berätta om vårt arbete och hur det berör personer som exempelvis har en förälder, syskon eller släkting som vårdas inom äldreomsorgen.

Deltagarna öppnade upp för en givande dialog med många viktiga inspel och tankegångar, kunskap som vi bär med oss i vårt fortsatta arbete med att bygga en verklig testmiljö inom äldreomsorgen.