KS1

Vi har träffat Sundsvalls kommuns hemtjänst för att berätta om vårt arbete med att bygga en verklig testmiljö inom äldreomsorgen. Hemtjänsten är en intressant miljö att testa nya innovationer i där utvecklingen kan gynna den äldre.

Många äldre som bor hemma är ofta kognitivt friska men kan av andra anledningar behöva stöd och hjälp i form av hemtjänst. Fördelen med att testa och utvärdera nya produkter, tjänster och arbetssätt i en hemtjänstmiljö är att den äldre själv kan vara med och tycka till om vad som fungerar eller inte. Genom att låta den äldre vara med och påverka tillsammans med hemtjänstpersonalen så kan verkliga behov uppmärksammas och nya lösningar tas fram.

Sundsvalls kommuns hemtjänst består i dag av 15 hemtjänstgrupper. Hjälp från hemtjänsten kan bland annat bestå av personlig omvårdnad, service eller aktiviteter i den egna bostaden.