Granbacken är andra äldreboendet på tur att ”nolltesta” den enkät som ligger till grund för vår utvärderingsmetod, Norrlandicus-metoden*. Tillsammans med äldre, närstående och personal har vi genomfört intervjuer för att förfina enkätfrågorna och fortsätta utveckla Norrlandicus-metoden.

Intervjuerna bygger på frågor om värdighet och välbefinnande kopplade till den äldres vardag. Enkäten har reviderats från det första ”nolltestet” och börjar sakta med säkert bli redo att användas i en verklig testomgång tillsammans med den första externa kunden i Norrlandicus Care Lab.

*Norrlandicus-metoden tar avstamp i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och syftar till att undersöka om införandet av en innovation i de äldres närmiljö eller omvårdnad förändrar deras upplevelse av att ha ett värdigt liv.