Först ut i Norrlandicus Care Lab är företaget Sensible Solution som tagit fram ett hjälpmedel för personer med inkontinensproblem. Produkten som heter SenseSoft™ syftar till att upptäcka läckage i ett tidigt skede och minska störningarna i den äldres nattsömn. Produkten består av två delar, ett bäddskydd med tryckta sensorer samt ett elektroniskt clips som fästs på kanten av bäddskyddet. Om läckage uppstår blinkar en röd diod för att indikera att fukt nått bäddskyddet.

Sensible Solutions är ett företag som ägs och drivs av ett antal forskare från bland annat Mittuniversitetet. Utöver inkontinenshjälpmedel arbetar företaget med att utveckla fuktindikatorer och branddetektorer.


På bilden ovan syns bäddskyddet och clipset som indikerar för fukt.