Den första gruppen som testar och utvärderar en produkt i Norrlandicus Care Lab är natt och larm. Natt och larm är den grupp i Sundsvall som ansvarar för hemtjänstens arbete under nattetid, vilket både innefattar förskrivna insatser och larmuttryckningar.

Produkten som kommer att testas och utvärderas är i detta fall ett inkontinenshjälpmedel. Syftet med undersökningen är att se om användningen av produkten kan medföra att den äldre blir mindre störd i sin nattsömn. Utifrån undersökningens syfte så faller det sig naturligt att det är natt och larm som är med utvärderar produkten, eftersom de är en av de grupper som har störst kunskap kring äldres sömnproblem kopplat till inkontinens.

Inkontinenshjälpmedlet placeras i natt och larms verkliga arbetsprocess där det testas och utvärderas för att se om de tillför ett värde i verklig vård- och omsorgsprocess. Under hela testperioden kommer FoU Västernorrland regelbundet att genomföra intervjuer och observationer. Testperioden är uppdelad i olika etapper och planeras starta i slutet av juni 2014.


Demonstration av bäddskydd och clips.