Det kommunala fastighetsbolaget i Kramfors, Krambo AB, har i dagarna skickat in en projektansökan till Länsstyrelsen om att få göra en innovationsupphandling* runt en ny plattform för service och eHälsa för äldre. Plattformen kommer även att utgöra en framtida testmiljö för IT-produkter i Norrlandicus Care Lab.

Plattformen för service och eHälsa ingår i Krambo ABs stora satsning på komfortboende. Tanken är att plattformen ska underlätta den äldres vardag genom att tillgängliggöra offentlig service och digitala hjälpmedel för äldre i eget boende. Målet är att hitta en gemensam digital grund för trygghet och service, en plattform som på sikt kan bli standard inom branschen.

*Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.