Västernorrland fick under vecka 26 besök av en delegation med representanter från tyska kommuner för att utbyta idéer, tankar och kunskap om bland annat infrastruktur och äldrevård. På plats fanns Norrlandicus Care Lab för att berätta om hur vi arbetar med att skapa en miljö där näringsliv, akademi och kompetens inom vård och omsorg kan mötas för att utveckla innovationer för morgondagens äldreomsorg.

– Ett lärorikt möte med många viktiga inspel och intressanta diskussioner, säger Beatrice Einarsson, projektledare Norrlandicus Care Lab.

Konferensresan anordnas av det tekniska universitetet i Kaiserslautern som årligen arrangerar resor till olika delar av världen för att samla kunskap och utbyta erfarenheter. Utöver Söråkers Herrgård besökte delegationen bland annat Bollstabruk och Kramfors kommun.