Vi tror att nyckeln till att bygga en framgångsrik och kvalitativ test- och utvärderingsmiljö inom äldreomsorgen vilar på ett personligt engagemang och en vilja av att vara med och påverka morgondagens välfärd. Ett frivilligt deltagande är därför en självklarhet för oss.

Inför varje test tillfrågas personal, äldre och närstående om deras deltagande. Alla deltagare får fylla i ett samtycke där man ger sitt godkännande till att vara med och testa/utvärdera produkter, tjänster och arbetssätt i Norrlandicus regi. Deltagaren deltar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.