– Vi är mycket glada och tacksamma för frågan och nappade direkt. Får vi möjligheten vill vi gärna delta i tankar kring framtidens äldreomsorg, säger Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för Stöd, vård och omsorg.

Under tre dygn (72 timmar) deltar fem brukare i en inkontinensutredning där man använder ny teknik för att mäta läckage och urinmängd. Testet sker på Viktoriagården i samarbete med SCA Hygiene Products AB och görs i mitten av oktober. Testet är helt frivilligt för brukaren och kan avbrytas när som helst om brukaren vill det. Även anhöriga godkänner att brukaren deltar.

– Att delta i projektet ligger i linje med kommunens målsättning och strävan att ständigt förbättra kvaliteten för den enskilda brukaren, säger Inga-Lena Arkeflod som är verksamhetschef.

Läs mer om utvärderingen på Kramfors.se eller Kramfors kommuns facebooksida.

http://www.kramfors.se/index.asp?id=2285&s=1&nId=2254

https://www.facebook.com/Kramforskommun?fref=ts