Ulrika Lagnefors, SCA (mitten) tillsammans med Rolf Dalin och Isabella Scandurra, forskare i Norrlandicus.

 

SCA Hygiene Products AB inleder samarbete med Sundsvallsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet Norrlandicus. Syftet med samarbetet är att tillföra ett externt forskningsperspektiv i utvärderingen av företagets nya innovation TENA IdentifiTM.

– Vi är mycket glada och tacksamma att ett globalt företag som SCA väljer att samarbeta med oss. Det är glädjande att vi på så kort tid redan kan se resultat av vårt arbete, ett bevis på att vi är på rätt väg, säger en nöjd Beatrice Ikonen, projektledare.

Tillsammans kommer parterna att utvärdera ett nytt inkontinensverktyg för äldrevård. Norrlandicus forskarteam bidrar med utvärdering av innovationens värde utifrån begreppen värdighet och välbefinnande samt dess användbarhet.

– För oss är det viktigt att arbeta nära verksamheten när vi utvecklar nya lösningar. Norrlandicus tillför ett forskningsperspektiv som är centralt för att lyckas skapa hållbara innovationer i linje med de kvalitetskrav som ligger till grund för svensk äldreomsorg, säger Ulrika Lagnefors, produktansvarig TENA IdentifiTM Sverige, SCA Hygiene Products AB.

Projekt initierat av Sundsvalls kommun Utvärderingen som startar vecka 42 kommer att ske på ett äldreboende i Kramfors. Norrlandicus är ett initiativ från Sundsvalls kommuns socialtjänst som i dag vuxit till att bli ett länsövergripande projekt.

– Självklart är det roligt att vi växer och får chansen att knyta band med globala aktörer såsom SCA. Samtidigt visar det att Sundsvall är och vill vara en kommun som aktivt arbetar med att utveckla äldreomsorgen, säger Åke Zetterberg, chef enheten för kvalitet- och tjänsteutveckling, socialförvaltningen Sundsvalls kommun.

______________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Beatrice Ikonen, projektledare Norrlandicus 070 520 20 14 bea@projektstod.eu

Ulrika Lagnefors, produktansvarig TENA IdentifiTM Sverige, SCA Hygiene Products AB 031 746 0476 | 072 564 04 76 ulrika.lagnefors@sca.com

Åke Zetterberg, chef enheten för kvalitet- och tjänsteutveckling, socialförvaltningen Sundsvalls kommun 070 190 30 15 ake.zetterberg@sundsvall.se

SCA Hygiene Products
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.  SCA har omkring 44 000 medarbetare och försäljning i cirka 100 länder. 2013 var omsättningen 93 miljarder kronor. SCA grundades i Sverige 1929 och har sitt globala huvudkontor i Stockholm. SCA är noterat på Stockholmsbörsen.

Norrlandicus
Norrlandicus är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är att skapa en verklig testmiljö inom äldreomsorgen där produkter, tjänster och arbetssätt kan utvärderas för att se om de tillför ett ökat värde i en vård- och omsorgsprocess och om innovationen möter slutanvändarens faktiska behov. Projektet ägs av ett partnerskap som består av socialtjänsten Sundsvalls kommun, FoU Västernorrland, Mittuniversitetet, Åkroken Business Incubator, Krambo AB och Investera Mittsverige AB.

http://www.mynewsdesk.com/se/sundsvalls_kommun/news/vaerldsledande-foeretag-vaeljer-sundsvall-som-samarbetspartner-95196