Norrlandicus och SCA Hygiene Products AB har sedan maj månad samarbetat för att möjliggöra test och utvärdering av SCAs nya verktyg för inkontinensutredning.

I början av vecka 42 rullades testet ut på ett äldreboende i Kramfors där personalen under 72 h fick chansen att testa verktyget i skarpt läge. Under testperioden fanns Norrlandicus forskarteam på plats för att observera processen och fånga upp personalens tankar och reflektioner.

Personal på äldreboendet Viktoriagården guidas i  webbportalen som ger information om brukarens läckagemönster och urinmängd.

Uppföljning i november
I slutet av november månad görs en uppföljning för att se om verktyget förändrat något i personalens rutiner och arbetssätt. Dokumentation, enkäter och intervjuer ligger till grund för den utvärdering som Norrlandicus forskarteam använder för kunna tillföra ett externt forskningsperspektiv till SCAs egna utvärdering av testet.