Norrlandicus partner Krambo Bostads AB har beviljats 1,7 miljoner kronor från Länsstyrelsen i Västernorrland för att vidareutveckla deras satsning på komfortboenden för äldre. Syftet med projektet är att ta fram en digital plattform som ger ökad tillgänglighet av servicefunktioner i det egna hemmet. Tanken är att plattformen även ska utgöra en framtida testmiljö för IT-produkter i Norrlandicus.

– Att Länsstyrelsen valt att satsa på vår idé med att arbeta fram en digital plattform är något som vi är mycket stolta över. Samtidigt visar det att vårt arbete uppfattas som viktigt för samhällsutvecklingen, säger Hans Erik Häggkvist, marknadschef på Krambo Bostads AB. – Stödet ger oss möjlighet att gå från idé till verklig konceptutveckling.

Bakgrunden till projektet vilar på den nationella samhällsutmaningen med en åldrande befolkning. En utmaning som innebär ett samhälle med allt fler äldre, högre livslängd men också ett ökat behov av stöd och service för äldre i eget boende. Socialtjänsten i Kramfors som är samverkanspartner i projektet välkomnar Krambos satsning.

– Det är viktigt att redan nu börja titta på hur vi kan utveckla och förbättra äldres boendemiljö. Digitala hjälpmedel är en av flera byggstenar som kan användas för att möta de nya behoven, säger Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för Stöd, vård och omsorg på Kramfors kommun.

Läs mer om Krambos satsning här:

http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/far-miljonstod-till-digital-bostadslosning

http://www.krambo.se/projekt/miljonstod

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_m/2014/nov/Sidor/Miljonst%c3%b6d-f%c3%b6r-utveckling-av-boende-f%c3%b6r-%c3%a4ldre-.aspx