Under hösten har Norrlandicus tillsammans med SCA Hygiene Products testat ett nytt verktyg för inkontinensutredning på äldreboendet Viktoriagården i Kramfors. I tisdags gjordes en andra uppföljning för att se om verktyget inneburit några förändringar i arbetsrutiner runt toalettassistans och inkontinensbyten. Chef och personal fick även ta emot diplom för sitt innovativa arbete och engagemang i testet.

– Testet har fallit väl ut och alla parter är nöjda och glada. Personalen har deltagit med stor entusiasm och berikat utvärderingen med flera viktiga reflektioner kring produktens värde och användbarhet i äldreomsorgen, säger Beatrice Ikonen, projektledare.

Positiv personal
Personalen på Viktoriagården har visat intresse för verktyget och även uttryckt en önskan om att få fortsätta testa produkten på fler avdelningar.

 

Uppföljningsmöte tillsammans med chef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och personal på Viktoriagården.