Forsknings- och utvecklingsprojektet Norrlandicus har under hösten testat SCA Hygiene Products verktyg för inkontinensutredning tillsammans med Kramfors socialtjänst och äldreboendet Viktoriagården. Projektresultaten har varit mycket goda, så pass goda att arbetet nu kommer att presenteras på den nationella omsorgsmässan ”Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa” i Stockholm den 21-22 januari.

– Självklart är det roligt att det uppmärksammas på nationell nivå. Samtidigt är det ett bevis på att vi kommit långt i arbetet med att skapa en miljö där näringsliv, forskning och aktörer med kompetens inom vård- och omsorg kan träffas för att utveckla innovationer för morgondagens äldreomsorg, säger Beatrice Ikonen, projektledare.

Projektresultaten presenteras i text och bild tillsammans med SCA Hygiene Products i deras monter samt redovisas även separat under en av mässans konferenspunkter.

Under tre dygn i höstas deltog brukare och vårdpersonal i en inkontinensutredning där man använde ny teknik för att mäta tidpunkt och storlek på läckage. Genom sensorer i inkontinensskyddet sänds information till en dator som hjälper vårdpersonal att individuellt anpassa brukarens inkontinensskydd och planera in assistans för toalettbesök.

– Samarbetet med Viktoriagården har varit lyckat, mycket tack vare att medarbetarna arbetar utifrån ett individstödjande synsätt där brukaren alltid står i centrum, säger Ikonen.

Ringar på vattnet
Utöver mässan i Stockholm har Kramfors och Norrlandicus även fått en inbjudan om att delta på den regionala resultatkonferensen ”Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland”. Konferensens syfte är att visa upp goda resultat och exempel på omsorgsarbeten i länet.

 Intresse finns att eventuellt göra en mer långsiktig uppföljning av verktyget, avslutar Ikonen.