Landstinget och kommunerna i Västernorrland anordnade den 5 februari en avslutande resultatkonferens inom satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. På plats fanns Norrlandicus för att berätta om det test som gjorts tillsammans med Viktoriagården i Kramfors och SCA Hygiene Products.

– Västernorrland har lyckats mycket bra och har många goda exempel att visa upp, säger Katarina Palmgren, Norrlandicus.

Konferensen som syftar till att uppmärksamma länets resultat och belysa goda vård- och omsorgsarbeten lockade bland annat chefer, tjänstemän, politiker, läkare, sjuksköterskor, intresseorganisationer och utvecklare.

– Många av konferensdeltagarna har varit nyfikna på Norrlandicus och intresserade av att veta mer om vårt arbete. Alla har varit positivt inställda, vilket är mycket roligt, säger Palmgren. 

Satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” är ett nationellt förbättringsarbete inom vård och omsorg som pågått sedan 2010 och bygger på överenskommelser mellan SKL och regeringen om en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre.

Läs mer om satsningen på Kommunförbundets hemsida: http://kfvn.se/battreliv.html

fjun IMG_9391