Nu släpper Norrlandicus rapporten ”Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors”  

Under tre dygn deltog ett antal utvalda äldre och vårdpersonal i en inkontinensutredning där man använde digital teknik för att mäta tidpunkt och storlek på läckage. Norrlandicus forskarteam har utvärderat innovationen utifrån Socialstyrelsens dokument om värdegrunder i omsorgen av äldre samt kriterier i den internationella användbarhetsstandarden.

– Vi har tittat på vilken information verktyget ger och hur den användas av personalen. Fokus har legat på att utvärdera verktygets nyttoeffekter i en vård- och omsorgsprocess, säger Isabella Scandurra, forskare i hälsoinformatik och Norrlandicus vetenskapliga projektledare.

Hela rapporten finns att ladda ner här: Rapport 2015-04-21

Se även: http://www.mynewsdesk.com/se/norrlandicus/pressreleases/forskning-om-innovativ-inkontinensprodukt-1145743