FullSizeRenderI samband med deltagandet på Vitalis har Norrlandicus arbete uppmärksammats av Ringla.se och i MVTs rikstäckande nyhetsbrev (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa).  Även Äldrenytt.se som tidigare uppmärksammat Norrlandicus har skrivit om rapporten som presenterades på konferensen i Göteborg.

Från Ringla.se instagramkonto:  

#Ringla spanar på Vitalis2015: Norrlandicus lanserar sin rapport ”Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors”. En inkontinensutredning med digital teknik där man mäter och tar fram en individanpassad plan kring de äldres toalettbesök.  

Ringla.se är en plattform med stöd av Socialdepartementet som syftat till att belysa goda vård- och omsorgsinitiativ runt om i Sverige.

Se även:
Äldrenytt.se 

MVT nyhetsbrev