IMG_9495Den 22-24 april var Norrlandicus på plats i Göteborg för att delta på Nordens ledande eHälsomöte, Vitalis. Under tre dagar fick vi möjlighet att träffa andra aktörer inom området och berätta om de test som gjorts tillsammans med SCA Hygiene Products AB.

Väl på plats presenterades Norrlandicus vid två föreläsningar. Den ena föreläsningen fokuserade på Norrlandicus test av SCAs inkontinensutredningsverktyg och den andra presentationen handlade om Norrlandicus-metoden, vilket är den metod som tagits fram för att utvärdera innovationer inom äldreomsorgen.

– Vi har tittat på vilken information verktyget ger och hur den används av personalen. Fokus har legat på att utvärdera verktygets nyttoeffekter i en vård- och omsorgsprocess, säger Isabella Scandurra, forskare i hälsoinformatik och Norrlandicus vetenskapliga projektledare.

Utöver föreläsningarna fick besökarna möjlighet att träffa representanter från Norrlandicus och SCA som bland annat berättade om det verktyg som testats, testprocessen och utfallet.  I samband med konferensen offentliggjordes även rapporten från testet.

Totalt besöktes mässan och konferensen av över 3200 mässbesökare, konferensdelegater och utställare.

IMG_9456 IMG_9468 IMG_9481 IMG_9508