Branschtidningen Svensk Urologi har i sitt senaste nummer uppmärksammat de test som Norrlandicus genomfört tillsammans med Kramfors socialtjänst. I artikeln beskrivs hur Viktoriagården, som första äldreboende i Sverige, fått möjligheten att testa och utvärdera ett digitalt inkontinensutredningsverktyg från producenten SCA Hygiene Products.

Läs artikeln i sin helhet här: Digitalt verktyg testas i inkontinensvården (sid 17-18)

Tidningen Svensk Urologi ges ut av Svensk Urologisk Förening, Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi och Uroterapeutisk förening och utkommer med fyra nummer per år.

SUF 2-15_artikeltest-1