UtskriftUnder hösten har Norrlandicus samarbetat med Stockholm innovation and growth (STING) i syfte att hjälpa inkubatorföretag närmare den kommersiella marknaden. Förhoppningen är att under 2016 erbjuda lovande startups inom branschområdena ”ICT och Health” möjlighet till testimplementering och referensgruppsstudier i verklig vård- och omsorgsmiljö.

– STING har flera lovande startups som i framtiden kan komma att utmana de etablerade spelarna inom branschen. Norrlandicus som testbädd är en viktig kunskapskälla i deras produktutveckling och fortsatta tillväxtprocess, säger Beatrice Ikonen, projektledare Norrlandicus.

Affärinkubatorn STING startade sin verksamhet 2002 och har bidragit med affärsutvecklingsstöd till över 100 innovativa startups. Inkubatorn hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag och erbjuder stöd som omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk, en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Visionen är att vara den bästa affärsinkubatorn i världen.

Läs mer om STINGs verksamhet här: http://www.stockholminnovation.com/om-sting/