Den 8-10 april träffas representanter från hela Norden i Göteborg för att diskutera och visa upp lösningar för framtidens äldreomsorg. Bland deltagarna finns forskningsprojektet Norrlandicus Care Lab för att berätta om hur man i Sundsvall arbetar med att bygga en testmiljö för utveckling av nya innovationer.

En testmiljö inom äldreomsorgen där nya produkter, tjänster och arbetssätt kan testas och utvärderas