Frågor och svar

Vilka aktörer ingår i projektet?

Norrlandicus är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finasierat av Vinnova och Länstyrelsen i Västernorrland. Projektet ägs av ett partnerskap bestående av socialtjänsten Sundsvalls Kommun, FoU Västernorrland, Mittuniversitetet, Åkroken Business Incubator, Krambo och Investera Mittsverige.

Här kan du läsa mer om Norrlandicus partnerskap

Hur länge pågår projektet?

Projektet sträcker sig över tre år, 2013-2016.