Lämna din idé

Din idé är värdefull för oss
För att möta utmaningen med en åldrande befolkning och ett ökat behov inom äldreomsorgen måste vi använda idérikedom, innovationskraft och kreativitet. Vi behöver fånga in och ta tillvara på alla de kloka och smarta idéer som finns om hur man kan utveckla morgondagens äldreomsorg. Oavsett om du är företagare, arbetar inom äldreomsorgen eller privatperson så är din idé lika värdefull för oss.

Lämna din idé i formuläret nedan och var med i utvecklingen av framtidens äldreomsorg.

Norrlandicus | Idéformulär
 • Förnamn:*Obligatoriskt fält
  0
 • Efternamn:*Obligatoriskt fält
  1
 • E-post:*Obligatoriskt fält
  2
 • Telefon:*Obligatoriskt fält, exempelvis 0730517558
  3
 • Är du:*Obligatoriskt fält
  Anställd av kommunen
  Företag
  Privatperson
  4
 • Företagets namn:*
  5
 • Kortfattad beskrivning av idén:*
  6
 • Vad är nytt med idén?*På vilket sätt är din idé nyskapande/innovativ
  7
 • Vilka kommer ha nytta av din idé?*Vilka tror du har nytta av din tjänst eller produkt
  8
 • Är idén visad för någon utomstående person/företag?*
  Ja
  Nej
  9
 • Om "Ja", ange namn på person/företag:*
  10
 • Finns det en prototyp?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  11
 • Är du ensam ägare till idén?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  12
 • Om ”Nej”, har du de övrigas medgivande att skicka en idébeskrivning?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  13
 • Finns befintliga samarbetspartners på arbetsplatsen?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  14
 • Om "Ja", ange namn på dessa:*
  15
 • Vill du själv utveckla din idé, dvs satsa på att bli egenföretagare?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  16
 • Vill du sälja idén?*
  Ja
  Nej
  Vet ej
  17
 • Bifoga dokument och bilder:*Godkända filformat är jpg, png, doc, pdf samt txt. Observera! Filstorleken är max 15MB totalt. Se hjälp (frågetecknet) för ytterligare instruktioner. Bifoga fil
   18
  • Övrig information:*
   19
  • 20