Partnerskapet

 

Norrlandicus är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finasierat av Vinnova och Länstyrelsen i Västernorrland. Projektet ägs av ett partnerskap bestående av socialtjänsten Sundsvalls Kommun, FoU Västernorrland, Mittuniversitetet, Åkroken Business Incubator, Krambo och Investera Mittsverige.

Vinnova-liten

Socialtjänsten Sundsvalls kommun

Socialtjänsten är den förvaltning som ansvarar för att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldighet att hjälpa invånarna i kommunen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som tillhör kommunförbundet och arbetar på uppdrag av socialtjänsterna i Västernorrlands län. Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten.

Mittuniversitetet

FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som tillhör kommunförbundet och arbetar på uppdrag av socialtjänsterna i Västernorrlands län. Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten.

Åkroken Business Incubator

Åkroken Business Incubator bidrar till att utveckla det nya näringslivet i Sundsvallsregionen. Vi erbjuder en kreativ miljö och en dynamisk process för företag som vill växa. Vi tillför kompetens i företagens olika utvecklingsfaser och ser arbetet med individen eller teamet bakom idén som lika avgörande och viktigt som affärsidén i sig.

Krambo

Krambo är Kramfors största fastighetsägare och har som uppdrag att vara kommunens bostadspolitiska verktyg för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka boendeintegrationen samt ökavalfriheten och inflytandet i boendet. Krambo arbetar aktivt för att utveckla morgondagens boendemiljö.

Investera Mittsverige

Investera Mittsverige AB är ett företag som ägs av 35 företag i Västernorrland inklusive 9 myndigheter. Investera Mittsverige AB arbetar med insatser som definieras i såväl Europeiska som nationellaproblemställningar. Sammanlagt har företaget arbetat med regional utveckling och etableringsverksamhet i över tio år.